COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Trefnu apwyntiad cerdded ci

Croeso’n ôl i’n holl gerddwyr cŵn cofrestredig

Byddwn yn defnyddio system archebu’n unig o hyn ymlaen i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â COVI-19 er eich diogelwch chi a ni.

Archebwch dim ond os ydych chi’n gerddwr profiadol. Mae gennym nifer gyfyngedig iawn o gwn ar gyfer cerddyr dibrofiad ar hyn o bryd felly arhoswch i’r neges hon newid cyn archebu.

Cadwch amser ar y system isod. Bydd hyn yn archebu’n awtomataidd amser penodol i chi gerdded ci.

Darllenwch ein gweithdrefnau COVI-19 cyn dod draw i fynd am dro. Peidiwch â dod i’r Cartref Cŵn os oes gennych dymheredd uchel, peswch newydd a chyson neu’ch bod wedi colli’ch arogl neu flas.

Edrychwn ymlaen i chi oll ddod yn ôl.

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd