COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

FFAIR NADOLIG

FFAIR NADOLIG

Ymunwch â ni am ddiwrnod o ddathlu er budd eich cyfeillion bach blewog!

Mae bargeinion ar gael i’ch cŵn, mewn da bryd ar gyfer y Nadolig, gan gynnwys gwelyau, cewyll, teganau a thrîts.

Calendr Cartref Cŵn Caerdydd 2019 gyda lluniau proffesiynol gan Dan Jenkins Photography (diolch Dan!) Dim ond hyn a hyn sydd ar gael i’w prynu – ar gael o Gartref Cŵn Caerdydd yn unig!

Lluniaeth Nadoligaidd a gwobrau raffl i’w hennill! Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn helpu Cartref Cŵn Caerdydd i dalu am gostau milfeddygol ychwanegol ac offer ar gyfer cŵn digartref, tan iddynt ddod o hyd i’w cartref oes.

Gwobrau Raffl

Allech chi neu eich busnes gyfrannu gwobr raffl o safon? Os felly, Cysylltwch â ni.

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr, 11am-3pm

Cartref Cŵn Caerdydd, Ystâd Ddiwydiannol Westpoint,

Heol Penarth, Caerdydd, CF11 8JQ

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Cydlynydd Gwirfoddoli a
Chodi Arian,
Hazel Parsons: 02920 711243

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd