Amseroedd Agor y Nadolig

Amseroedd Agor y Nadolig

Mae’r oriau agor ar gyfer Cartref Cŵn Caerdydd dros gyfnod y Nadolig fel a ganlyn.

  • Dydd Llun, 24 Rhagfyr: Oriau Arferol 10.30am – 4.00pm
  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr: Agored i gerddwyr cŵn yn unig 8am-12.00pm.
  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr: Oriau Gŵyl y Banc 10:30am – 12:30pm
  • Dydd Iau 27 Rhagfyr: Oriau Arferol 10.30am – 4.00pm
  • Dydd Gwener 28 – 31 Rhagfyr: Oriau Arferol 10.30am – 4.00pm
  • Dydd Mawrth 1 Ionawr: Oriau Gŵyl y Banc 10:30am – 12:30pm

Ni fydd unrhyw gŵn yn cael eu hailgartrefu rhwng 23 a 28 Rhagfyr, er y bydd ceisiadau’n cael eu cymryd. Bydd ymgeiswyr sy’n mynd drwy’r broses ailgartrefu cyn y dyddiadau hyn ac sydd wedi’u cymeradwyo yn gallu ailgartrefu cŵn yn ystod y dyddiadau hyn.

Bydd y cartref cŵn yn agored i gerdded cŵn bob dydd ond yn gyfyngedig i 8am-12.00pm ar yr holl wyliau banc gan gynnwys dydd Nadolig

Orau agor y milfeddyg dros gyfnod y Nadolig yw:

  • Dydd Gwener 21 Rhagfyr 9:00am – 10:30am yn ôl yr arfe.
  • Dim milfeddyg ar ddydd Llun 24 Rhagfyr.
  • Dim llawdriniaethau sbaddu ddydd Mercher 26 Rhagfyr.
  • Dim milfeddyg ar ddydd Gwener 28 Rhagfyr.

Mae yna wasanaeth Warden Cŵn cyfyngedig dros gyfnod y Nadolig, fodd bynnag, gellir dod â chŵn strae i mewn i’r Cartref Cŵn unrhyw bryd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan holl staff a chŵn Cartref Cŵn Caerdydd

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd