Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Amseroedd Agor y Nadolig 2023

Mae’r oriau agor ar gyfer Cartref Cŵn Caerdydd dros gyfnod y Nadolig fel a ganlyn.

Ni fydd unrhyw gŵn yn cael eu hailgartrefu rhwng 23 a 28 Rhagfyr, er y bydd ceisiadau’n cael eu cymryd. Bydd ymgeiswyr sy’n mynd drwy’r broses ailgartrefu cyn y dyddiadau hyn ac sydd wedi’u cymeradwyo yn gallu ailgartrefu cŵn yn ystod y dyddiadau hyn.

Bydd y cartref cŵn yn agored i gerdded cŵn bob dydd ond yn gyfyngedig i 8am-12.00pm ar yr holl wyliau banc gan gynnwys dydd Nadolig ond nid Dydd Calan a fydd yn 8am-12pm

Mae yna wasanaeth Warden Cŵn cyfyngedig dros gyfnod y Nadolig, fodd bynnag, gellir dod â chŵn strae i mewn i’r Cartref Cŵn unrhyw bryd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan holl staff a chŵn Cartref Cŵn Caerdydd

Calendrau Gwesty Achub Cartref Cwn 2024 Nawr Ar Werth

 

Chwilio am yr anrheg Nadolig berffaith i’r sawl yn eich bywyd sy’n dwlu ar gŵn? Gallai calendr Gwesty Achub Cartref Cŵn Caerdydd fod yr ateb – mae 100% o’r pris gwerthu’n mynd tuag at gefnogi’r cŵn yn eu gofal.

Archebwch eich copi nawr

Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd