COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Amseroedd Agor y Nadolig 2021

Mae’r oriau agor ar gyfer Cartref Cŵn Caerdydd dros gyfnod y Nadolig fel a ganlyn.

  • Dydd Iau 24ain Rhagfyr: Oriau Arferol 10:30 – 14.00pm
  • Dydd Gwener 25ain Rhagfyr: Ar agor i gerddwyr cŵn yn unig 8am -12.00pm.
  • Dydd Sadwrn 26ain Rhagfyr: Oriau Gwyliau Banc 10:30 am – 12:30 pm
  • Dydd Sul 27ain Rhagfyr: Oriau Arferol 10:30 am – 16.00pm
  • Dydd Llun 28ain – 31ain Rhagfyr: Oriau Arferol 10.30am – 16.00pm
  • Dydd Gwener 1af Ionawr: Oriau Gwyliau Banc 10:30 am – 12:30 pm

Ni fydd unrhyw gŵn yn cael eu hailgartrefu rhwng 23 a 28 Rhagfyr, er y bydd ceisiadau’n cael eu cymryd. Bydd ymgeiswyr sy’n mynd drwy’r broses ailgartrefu cyn y dyddiadau hyn ac sydd wedi’u cymeradwyo yn gallu ailgartrefu cŵn yn ystod y dyddiadau hyn.

Bydd y cartref cŵn yn agored i gerdded cŵn bob dydd ond yn gyfyngedig i 8am-12.00pm ar yr holl wyliau banc gan gynnwys dydd Nadolig

Mae yna wasanaeth Warden Cŵn cyfyngedig dros gyfnod y Nadolig, fodd bynnag, gellir dod â chŵn strae i mewn i’r Cartref Cŵn unrhyw bryd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan holl staff a chŵn Cartref Cŵn Caerdydd

Calendrau Gwesty Achub 2021 Nawr Ar Werth

Dogs home calendar 2021

Chwilio am yr anrheg Nadolig berffaith i’r sawl yn eich bywyd sy’n dwlu ar gŵn? Gallai calendr Gwesty Achub Cartref Cŵn Caerdydd fod yr ateb – mae 100% o’r pris gwerthu’n mynd tuag at gefnogi’r cŵn yn eu gofal.

Archebwch eich copi nawr

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd