Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Cwn Fostered

Mae’r cwn hyn mewn lleoliad maeth gyda’r bwriad o gael eu hailgartrefu’n barhaol.

Hunter

Disgwyl cyfieithiad Cymraeg ...

Hunter

This handsome red head is Hunter. He is a young Husky who arrived in our care as a stray. On ...

Loki

Dyma Loki, daeth atom yn ddi-gartref. Mae e'n 'border collie' ifanc, hardd. Ar hyn o bryd mae e'n nerfus o'r byd ...

Cariad

Dyma Cariad, mae hi'n 'French Bulldog' sydd wedi dod atom yn ddi-gartref. Mae hi tua 4-6 mlwydd oed. Yn anffodus ...

Cariad

This is Cariad, a mature French Bulldog, who arrived in our care as a stray. She is approximately 4-6 years ...

Nancy

Daeth Nancy atom ar ol i un o'r cyhoedd ei ffeindio yn crwydro. Does neb wedi gofyn amdani. Mae hi'n ...

Nancy

Nancy was brought into our care by a member of the public, found dumped in the lanes near Cardiff Dogs ...

Loki

This is Loki, brought into us as a stray. He’s a beautiful, young Border Collie. He is nervous of the ...

Tiny Tim

Disgwyl cyfieithiad Cymraeg ...

Tiny Tim

Please welcome Tim, a young Terrier cross to the hotel. He unfortunately arrived in our care an as unclaimed stray, ...

cinders

Disgwyl cyfieithiad Cymraeg ...

cinders

Please welcome baby Cinders, a 6 month old Shih Tzu cross to the hotel. She unfortunately arrived in our care ...

Edith

Mae Edith yn fabi bach tua 4 mis oed. Mae hi'n gymysgedd o ddaeargi Jack Russell. Cyrhaeddodd Edith mewn cyflwr ...

Edith

Baby Edith is approximately 4 months old. She is a Jack Russell terrier mix. Edith arrived in an horrendous state ...

Sidney

Y belen annwyl yma yw Sidney, bwli ifanc a ddaeth dan ein gofal fel ci strae. Ar ôl cyrraedd, gwelwyd ...

Sidney

This adorable potato is Sidney, a young Bully who came into our care as a stray. Upon arrival, it was ...
Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd