COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Cwn Fostered

Mae’r cwn hyn mewn lleoliad maeth gyda’r bwriad o gael eu hailgartrefu’n barhaol.

Elmo

Elmo is still settling in with us at the moment. He's quite shy, and will need a little time to ...
Mwy o wybodaeth

Kevin

Kevin is a wonderful staffie mix. We don't have any history or background information on him as he was brought ...
Mwy o wybodaeth

Hellie

Hellie is a 4 year old bubbly French Bulldog. She would be ideal in a family home where she can ...
Mwy o wybodaeth

Socks

Cymysgedd o ‘collie’ a ‘Staffie’ 2-3 mlwydd oed ydy Socks. Yn anffodus, mae wedi dioddef amser caled iawn cyn dod ...
Mwy o wybodaeth

Blue

Mae Blue tua 6 mlwydd oed. Mae’n ferch hapus iawn, sy’n dwlu ar gwmni dynol. Bydd o les iddi fyw ...
Mwy o wybodaeth

Pat

‘Patterdale terrier’ 3 mlwydd oed ydy Pat. Mae profiad gyda’r fath yma o gi yn delfrydol. Corwynt bach ydy Pat, ...
Mwy o wybodaeth

Jim

Mae Jim yn ‘collie’ sydd bron a droi’n 4 mlwydd oed. Efallai bydd ef yn addas i fyw gyda phlant ...
Mwy o wybodaeth

Flint

‘Lurcher’ unarddeg mis oed ydy Flint. Mae braidd yn bryderus i ddechrau, ond yn llawn bywyd wrth iddo ymlacio. Efallai ...
Mwy o wybodaeth

Dasher

Dasher is a two year old Jack Russell Terrier. He is looking for an active home with a large secure ...
Mwy o wybodaeth
Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd