Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Microsglodynnu

Microsglodynnu eich ci

Microsglodynnu yw’r dull mwyaf effeithiol a diogel o adnabod eich ci yn barhaol. Mae microsglodyn yn cael ei osod dan groen eich ci heb unrhyw boen a phan gaiff ei sganio gan warden cŵn neu filfeddyg, bydd eich manylion cyswllt chi yn ymddangos o gronfa ddata.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich manylion.

Rydym yn codi £10 am y gwasanaeth hwn.  Mae hefyd yn ofynnol yn ôl y gyfraith ers mis Ebrill 2016 eich bod yn microsglodynnu eich ci pan fo’n cael ei frechiad cyntaf/ar ôl 8 wythnos, a bod rhaid diweddaru’r manylion.

Gwnewch apwyntiad ar-lein neu trwy ein ffonio ar 02920 711243

  Gwybodaeth am gŵn

  Argaeledd

  Pa amser sydd orau ar gyfer eich apwyntiad?
  Dydd Mercher 10:30-12pmDydd Mercher 1-4pmDydd Iau 10:30-12pmDydd Iau 1-4pmDydd Gwener 10:30-12pmDydd Gwener 1-4pm

  Child playing doctor with a dog

  Peidiwch ag anghofio diweddaru eich manylion

  Mae’n bwysig cofio diweddaru manylion eich ci pan symudwch gartref neu newid eich rhif ffôn.
  Yn anffodus, nid yn unig y mae’n ofyniad cyfreithiol arnoch i sicrhau bod eich manylion cyswllt yn gyfredol, ond mae’r microsglodyn yn ddiwerth heb hynny oherwydd efallai na allwn gysylltu â chi os deuwn o hyd i’ch ci.

  Brig

  © Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd