COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Microsglodynnu

Microsglodynnu eich ci

Microsglodynnu yw’r dull mwyaf effeithiol a diogel o adnabod eich ci yn barhaol. Mae microsglodyn yn cael ei osod dan groen eich ci heb unrhyw boen a phan gaiff ei sganio gan warden cŵn neu filfeddyg, bydd eich manylion cyswllt chi yn ymddangos o gronfa ddata.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich manylion.

Byddwn yn darparu’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim.  Mae hefyd yn ofynnol yn ôl y gyfraith ers mis Ebrill 2016 eich bod yn microsglodynnu eich ci pan fo’n cael ei frechiad cyntaf/ar ôl 8 wythnos, a bod rhaid diweddaru’r manylion.

Gwnewch apwyntiad ar-lein neu trwy ein ffonio ar 02920 711243

Gwybodaeth am gŵn

Availability

What time is best for your appointment?
Monday 10:30-12pmMonday 1-4pmTuesday 10:30-12pmTuesday 1-4pmFriday 2-4pm

Peidiwch ag anghofio diweddaru eich manylion

Mae’n bwysig cofio diweddaru manylion eich ci pan symudwch gartref neu newid eich rhif ffôn.
Yn anffodus, nid yn unig y mae’n ofyniad cyfreithiol arnoch i sicrhau bod eich manylion cyswllt yn gyfredol, ond mae’r microsglodyn yn ddiwerth heb hynny oherwydd efallai na allwn gysylltu â chi os deuwn o hyd i’ch ci.

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd