Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Os mae ci arall yn ymosod ar eich ci chi gallwch roi gwybod am hyn i’r Cartref Cŵn.

Nid ydym yn ymdrin â phroblemau o ran baw ci .

Bydd un o’r Gwardeiniaid yn cysylltu â chi ac yn eich helpu i atal hyn rhag digwydd eto. Os oes gennych fanylion ynghylch perchennog y ci arall, byddant yn cysylltu â’r perchennog ynglŷn â’i gyfrifoldebau wrth fynd â’i gi allan yn gyhoeddus. Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, gall y Cartref Cŵn gymryd camau eraill. Gallwch hefyd roi gwybod am gŵn sy’n crwydro’n rheolaidd (yn cael eu gadael mewn mannau cyhoeddus heb eu perchennog).

Dylech roi gwybod i’r Heddlu os cewch eich ymosod gan gi.

Rhoi gwybod am broblem

    Os oes problem baw ci yn eich ardal, gallwch roi gwybod am hyn ar-lein ar wefan Cyngor Caerdydd .

    Brig

    © Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd