Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Cyngor i Berchnogion Cŵn

Gofalu am eich ci

Cyngor ar gerdded eich ci, iechyd ac yswiriant anifeiliaid anwes.

Microsglodynnu

Microsglodynnu yw’r dull mwyaf effeithiol a diogel o adnabod eich ci.

Ysbaddu

Rydym yn cynghori perchnogion i fynd â chŵn (benyw a gwryw) i’w hysbaddu pan fyddant yn 6 mis oed a hŷn.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Os mae ci arall yn ymosod ar eich ci chi gallwch roi gwybod am hyn i’r Cartref Cŵn.

Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd