COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Cerdded cŵn

Cofrestru i fynd â chŵn am dro

Os hoffech wirfoddoli i fynd a chŵn am dro, y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw:

  • Cofrestru eich diddordeb mewn mynychu un o’n sesiynau sefydlu ar gyfer pobl sy’n mynd â chŵn am dro.


  • Darllen ein Canllawiau ar gyfer pobl sy’n mynd â chŵn am dro
    Caiff y ffurflenni eu dosbarthu yn y sesiynau sefydlu i chi eu llofnodi, ond mae croeso i chi lawrlwytho a dod â chopi o’r ffurflen sydd eisoes wedi’i llofnodi gyda chi i arbed amser.
  • Ar ôl i chi gwblhau sesiwn sefydlu byddwn yn rhoi rhif personol i chi ac yna byddwch yn gallu mynd â’ch ci cyntaf am dro!
  • Cofiwch ddod â dull adnabod sy’n cynnwys llun arno gyda chi.
  • Rydym yn mynd â’r cŵn am dro rhwng 8am a 4pm bob dydd a than 6pm ar ddydd Iau. Mae croeso i chi ddewis amser sy’n gyfleus i chi.

Llwybrau cerdded lleol sy’n addas i gŵn

Mae nifer o lwybrau o amgylch y cartref sy’n addas ar gyfer mynd â chŵn am dro.

  • Mae’r Llwybr Elai yn dilyn yr Afon Elái o Fae Caerdydd i Sain Ffagan, taith o tua 7 milltir.

Lawrlwytho map o’r llwybr  (7.4mb PDF)

Mae parciau a mannau gwyrddion Caerdydd yn golygu mai’r ddinas hon yw un o’r dinasoedd gwyrddaf yn y DU.

Mae gwefan Awyr Agored Caerdydd  yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o lwybrau cerdded o 1 milltir o hyd i deithiau hirach sydd oll ar garreg eich drws!

Baw Cŵn

Mae’n bosib y rhoddir  Cosb Benodedig o £80 ‘yn y fan a’r lle’ i chi os cewch eich dal yn methu â glanhau baw eich ci.

Rhoi Gwybod am Faw Cŵn | Talu’r Ddirwy

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd