Amseroedd Agor y Nadolig

Niwtro

Dog awaiting to be neutered

Rydym yn cynghori perchenogion i fynd â chŵn (benyw a gwryw) i’w niwtro pan fyddant yn 6 mis oed a hŷn. Mae’n lleihau nifer y toreidiau dieisiau a gall helpu eich ci i fyw bywyd hir ac iach hefyd.

Rydym yn niwtro pob ci sy’n cael ei ailgartrefu. Os ydych yn hawlio budd-daliadau, gallwch fanteisio ar ein gwasanaeth niwtro rhad mewn partneriaeth â’r Dogs Trust.

Caiff y driniaeth niwtro ei chynnal gan ein milfeddygon mewnol.

Rydym yn cynnig y gwasanaeth niwtro cŵn i bob aelod o’r cyhoedd. Caiff ei gynnal yn y cartref ar ddydd Mercher.

Y gost.

Mae’n costio £65.00 i sbaddu ci a £110.00 i gyweirio gast.

Gellir cynnig gwasanaeth niwtro â chymhorthdal am £50.00 i’r rheiny ar fudd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, a hynny ar gyfer y mathau canlynol o gŵn yn unig:

  • Daeargi Tarw Stafford (Staffordshire Bull Terrier)
  • Ci Defaid (Collie)
  • Ci Defaid Almaenig (German Shepherd)
  • Daeargi Jack Russell (Jack Russell Terrier)
  • Malamute a/neu Hysgi
  • Rottweiler
  • Ci Tarw Americanaidd (American Bulldog)
  • Mastiff
  • Bridiau croes lle mae’r prif frîd yn un o’r rhai a nodir uchod.

Bydd angen dangos prawf o’ch budd-daliadau presennol ar adeg eich apwyntiad.

Bydd yr apwyntiad rhwng 8.30am a 9.30am ar fore Mercher. Bydd eich ci yn barod i ddychwelyd adref rhwng 1pm a 4pm ar yr un diwrnod. Bydd gofal ôl-driniaeth yn cael ei roi pan fyddwch yn casglu eich ci.

Sicrhewch nad yw eich ci yn bwyta wedi 6pm y noson gynt, er y caiff yfed dŵr. Sicrhewch fod eich ci yn mynd am dro i gael mynd i’r tŷ bach ar fore’r driniaeth.

Gwybodaeth am gŵn

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd