COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Amseroedd Agor y Nadolig

Niwtro

Dog awaiting to be neutered

Rydym yn cynghori perchenogion i fynd â chŵn (benyw a gwryw) i’w niwtro pan fyddant yn 6 mis oed a hŷn. Mae’n lleihau nifer y toreidiau dieisiau a gall helpu eich ci i fyw bywyd hir ac iach hefyd.

Rydym yn niwtro pob ci sy’n cael ei ailgartrefu. Os ydych yn hawlio budd-daliadau, gallwch fanteisio ar ein gwasanaeth niwtro rhad mewn partneriaeth â’r Dogs Trust.

Gellir cynnig gwasanaeth niwtro â chymhorthdal am £50.00 i’r rheiny ar fudd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, a hynny ar gyfer y mathau canlynol o gŵn yn unig:

  • Daeargi Tarw Stafford (Staffordshire Bull Terrier)
  • Ci Defaid (Collie)
  • Ci Defaid Almaenig (German Shepherd)
  • Daeargi Jack Russell (Jack Russell Terrier)
  • Malamute a/neu Hysgi
  • Rottweiler
  • Ci Tarw Americanaidd (American Bulldog)
  • Mastiff
  • Bridiau croes lle mae’r prif frîd yn un o’r rhai a nodir uchod.

Bydd angen dangos prawf o’ch budd-daliadau presennol ar adeg eich apwyntiad.

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd