COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Niwtro

Dog awaiting to be neutered

Rydym yn cynghori perchenogion i fynd â chŵn (benyw a gwryw) i’w niwtro pan fyddant yn 6 mis oed a hŷn. Mae’n lleihau nifer y toreidiau dieisiau a gall helpu eich ci i fyw bywyd hir ac iach hefyd.

We are able to offer subsidised neutering of £125 for spay and £75 for castrate.

    Gwybodaeth am gŵn

    Brig

    © Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd