COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Amseroedd Agor y Nadolig

Cardiff Dogs Home

Cŵn sydd ar gael i’w hailgartrefu

Mae Cartref Cŵn Caerdydd yn gweithredu proses ailgartrefu â’r nod o ddod o hyd i’r cartref gorau posibl ar gyfer pob ci yn ein gofal.

Mae ein holl gŵn yn cael eu brechu, yn cael moddion llyngyr ac yn cael eu harchwilio gan ein milfeddyg. Mae’r ffi mabwysiadu yn cynnwys microsglodynnu, brechiadau cyntaf a niwtro.

Gweler ein proses ailgartrefu am fwy o wybodaeth.

COFRESTRU EICH DIDDORDEB

Cŵn sy’n chwilio am gartref

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd