Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Cardiff Dogs Home

Cŵn sydd ar gael i’w hailgartrefu

Mae Cartref Cŵn Caerdydd yn gweithredu proses ailgartrefu â’r nod o ddod o hyd i’r cartref gorau posibl ar gyfer pob ci yn ein gofal.

Mae ein holl gŵn yn cael eu brechu, yn cael moddion llyngyr ac yn cael eu harchwilio gan ein milfeddyg. Mae’r ffi mabwysiadu yn cynnwys microsglodynnu, brechiadau cyntaf.

Gweler ein proses ailgartrefu am fwy o wybodaeth.

Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd