COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Gwnewch rodd

COVID-19

Yn anffodus, ni allwn dderbyn eitemau a roddwyd yn ystod y cyfyngiadau symud. Fodd bynnag, gallwch gyfrannu bwyd cŵn yn Morrisons Heol Casnewydd, Morrisons Bae Caerdydd a Pets at Home Bae Caerdydd. Mae’r siopau hyn wedi cytuno’n garedig i dderbyn rhoddion bwyd yn ystod y cyfnod hwn. Sylwch na allant dderbyn unrhyw eitemau eraill.

Gwneud rhodd

Gwerthfawrogir pob rhodd a chânt eu defnyddio er mwyn helpu i ariannu costau milfeddygol ac offer ychwanegol ar gyfer y Cŵn.

Gallwch wneud rhodd ar-lein i Gartref Cŵn Caerdydd .  Dewiswch ‘Cartref Cŵn Caerdydd – Rhoddion’ o’r rhestr taliadau.

Gallwch hefyd wneud rhodd drwy ymweld â’r cartref a defnyddio arian parod neu gerdyn.

Os hoffech gofio amdanom yn eich ewyllys, gofynnwch i’ch cyfreithiwr adael rhodd i Gartref Cŵn Caerdydd.

Cofiwch amdanom yn eich ewyllys

Os hoffech gofio amdanom yn eich ewyllys, gofynnwch i’ch cyfreithiwr adael rhodd i Gartref Cŵn Caerdydd.

Cyfrannu bwyd ac eitemau eraill

Mae croeso i chi anfon unrhyw blancedi cynnes, tywelion, tenynnau, coleri neu fwyd ci ‘Burns’ sych neu wlyb.

Ni allwn dderbyn cwiltiau, gorchuddion carthenni plu, clustogau a chynfasau.
Mae danteithion ar gyfer y cŵn bob amser yn dderbyniol a hefyd llenwadau megis pate a phast caws ar gyfer y teganau sydd gennym ym mhob cynel.

Gallwch alw heibio’r cartref gyda’r rhain.

Gallwch hefyd brynu eitemau oddi ar ein rhestr ar Amazon

Noddwch ni

Mae Cartref Cŵn Caerdydd bellach yn cael ei noddi gan Burns Pet Nutrition sy’n golygu bod pob un o’r cŵn yn cael ei bwydo â diet premiwm Burns.

Rhagor o wybodaeth  Gwefan bwyd Burns

Codi Arian

A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad i godi arian ar gyfer y cartref oherwydd mae’n bosib y gallwn helpu drwy roi cyhoeddusrwydd iddo.

Os hoffech ddechrau casglu arian ar gyfer y cartref yn eich cartref neu weithle, cysylltwch â ni i drafod eich cynlluniau.

    Brig

    © Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

    Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd