Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Dewch i ymweld â’r Cartref Cŵn

Oriau agor

Nid yw Cartref Cŵn Caerdydd ar agor i ddod i weld cŵn. Yn ystod y cyfnod clo welon ni’r manteision o gadw’r cytiau cŵn yn dawel ac ymlaciol i’r cŵn heb lif cyson o ymwelwyr yn cerdded o amgylch y cytiau.  Cewch apwyntiad gan aelod o staff i ddod i weld ci os cewch eich paru ag un ar ôl gwneud cais.  Rydyn ni ar gau i’r cyhoedd rhwng 12pm ac 1pm bob dydd, gan gynnwys ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Peidiwch â dod i’r Cartref Cŵn heb apwyntiad.

Mae Cartref Cŵn Caerdydd ar gau i’r cyhoedd rhwng 12 – 1pm bob dydd o’r wythnos, gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul.

Dydd ​Haf ​Gaeaf
Dydd Llyn 8am – 5pm 8am – 4pm
Dydd Mawrth 8am – 5pm 8am – 4pm
Dydd Mercher 8am – 5pm 8am – 4pm
Dydd Iau 8am – 5pm 8am – 4pm
Dydd Gwener 8am – 5pm 8am – 4pm
Dydd Sadwrn 8am – 5pm ​8am – 4pm
Dydd Sul 8am – 5pm ​8am – 4pm

*Mae’r amseroedd agor yn newid pan fydd y clociau yn newid​.

 

Dod o hyd i ni…

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Trefnwch eich siwrne atom gyda Traveline Cymru

Gyda Char

O Llandough Road (A4160) gadewch y gylchfan i yrru ar hyd yr ystâd ddiwydiannol gyda siop arddangos Porsche ar eich ochr dde. Parhewch i deithio ar y ffordd hon o dan drosffordd yr A4232 ac yna cymerwch y troad nesaf i’r dde. Mae’r Cartref Cŵn ar ddiwedd y ffordd ac mae arwyddion yn eich tywys ar hyd y lôn.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio lloeren defnyddiwch CF11 8TW (garej Porsche). Rydyn ni 2 funud o’r fan honno ac mae arwyddion i’ch cyfeirio aton ni.

Llywio gan ddefnyddio Google Maps

Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd