Amseroedd Agor y Nadolig

Dewch i ymweld â’r Cartref Cŵn

Oriau agor

Mae Cartref Cŵn Caerdydd ar gau i’r cyhoedd rhwng 12 – 1pm bob dydd o’r wythnos, gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul.

Dydd ​Haf ​Gaeaf
Dydd Llyn 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm
Dydd Mawrth 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm
Dydd Mercher 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm
Dydd Iau 2pm – 6pm 2pm – 4.30pm
Dydd Gwener 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm
Dydd Sadwrn 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm
Dydd Sul 10:30am – 4pm ​10:30am – 4pm

*Mae’r amseroedd agor yn newid pan fydd y clociau yn newid​.

Rydym ar gau bob dydd Iau tan 2pm ar gyfer glanhau ychwanegol, cyfarfodydd staff a hyfforddiant.

Dod o hyd i ni…

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Trefnwch eich siwrne atom gyda Traveline Cymru

Gyda Char

O Llandough Road (A4160) gadewch y gylchfan i yrru ar hyd yr ystâd ddiwydiannol gyda siop arddangos Porsche ar eich ochr dde. Parhewch i deithio ar y ffordd hon o dan drosffordd yr A4232 ac yna cymerwch y troad nesaf i’r dde. Mae’r Cartref Cŵn ar ddiwedd y ffordd ac mae arwyddion yn eich tywys ar hyd y lôn.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio lloeren defnyddiwch CF11 8TW (garej Porsche). Rydyn ni 2 funud o’r fan honno ac mae arwyddion i’ch cyfeirio aton ni.

Llywio gan ddefnyddio Google Maps

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd