Amseroedd Agor y Nadolig

Croeso i Cartref Cŵn Caerdydd

Wedi colli ci?

Cyngor ar beth i’w wneud os ydych chi wedi colli ci.

Ymweld â ni

Dewch i’r cartref a chwrdd â ni.

Ailgartrefu ci

Cyngor ar ddewis y ci cywir i chi.

Os dewch o hyd i gi

Beth i’w wneud os dewch o hyd i gi.

Eisoes yn berchen ar gi?

Dyma wybodaeth am ofalu am eich ci.

Cefnogwch ni

Dysgwch sut y gallwch helpu Cartref Cŵn Caerdydd.

Ein cŵn sy’n chwilio am gartref

Diweddariadau ailgartrefu

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd