Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Croeso i Cartref Cŵn Caerdydd

Cefnogir gan Rescue Hotel

Dyfodol Cartref Cŵn Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi clywed sibrydion fod Cartref Cŵn Caerdydd i gau yn sgil dyfodiad canolfan Ymddiriedolaeth Cŵn newydd sy’n cael ei chodi yng Nghaerdydd – nid yw hyn yn gywir. Mae rhoi lloches i gŵn yn swyddogaeth statudol ac nid oes unrhyw gynlluniau gennym i’r gwasanaeth hwn gael ei gyflawni gan yr Ymddiriedolaeth Cŵn nag unrhyw drydydd parti arall.

Wedi colli ci?

Cyngor ar beth i’w wneud os ydych chi wedi colli ci.

Ymweld â ni

Dewch i’r cartref a chwrdd â ni.

Ailgartrefu ci

Cyngor ar ddewis y ci cywir i chi.

Os dewch o hyd i gi

Beth i’w wneud os dewch o hyd i gi.

Eisoes yn berchen ar gi?

Dyma wybodaeth am ofalu am eich ci.

Cefnogwch ni

Dysgwch sut y gallwch helpu Cartref Cŵn Caerdydd.

Ein cŵn sy’n chwilio am gartref

Diweddariadau ailgartrefu

Brig

© Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd