COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Os collwch gi

Os collwch eich ci, rydym yma i helpu

Cwblhewch y ffurflen adrodd ar-lein y funud y sylweddolwch fod eich ci ar goll, neu edrychwch ar y rhestr isod o gŵn coll sydd wedi dod atom yn ddiweddar

Mae’n bosibl bod rhywun wedi dod â’ch ci i’r cartref neu fod rhywun wedi adrodd eu bod wedi ei weld.

Gallwch hefyd ffonio’r Filfeddygfa leol rhag ofn bod eich ci wedi ei anafu a bod rhywun wedi mynd ag e yno.

Deallwch fod cost ddyddiol am fwyd, llety, sylw meddygol a chostau brechu, yn ogystal â dirwy statudol gan y llywodraeth. Bydd hon o leiaf £40 os daw eich ci i’r cartref.

Os ydych yn credu efallai bod eich ci gennym, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Bydd gofyn i chi ddod i’r cartref cŵn gyda thystiolaeth mai chi yw’r perchennog e.e. rhif y microsglodyn, cofnod brechu, tystysgrifau pedigri neu lun o’ch ci.

Rydym yn cadw cŵn am saith niwrnod ac yna dônt yn eiddo i Gartref Cŵn Caerdydd, ond rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl â diddordeb yn y cyfamser felly cysylltwch â ni cyn gynted ag y gallwch.

Image of a sad dog holding a sign

Cyn gynted ag y sylwch fod eich ci ar goll, rhowch wybod ar-lein neu cysylltwch â ni ar:

029 2071 1243
neu
029 2070 8141

Cŵn sydd wedi dod i law

Isod mae’r cŵn a ddaeth i’r cartref yn y 7 niwrnod diwethaf.

Lledaenwch y newyddion yn lleol

Os nad yw eich ci gennym ac os nad ydym wedi clywed sôn amdano, fe gymerwn eich manylion rhag ofn y daw i mewn yn hwyrach. Yn y cyfamser, byddai’n werth ehangu ffiniau eich ardal chwilio.

  • Siaradwch â’ch cymdogion
  • Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol
  • Cerddwch y llwybr rydych yn ei gerdded fel arfer gyda’ch ci, efallai ei fod wedi penderfynu mynd am dro ei hun
  • Rhowch bosteri yn eich ardal leol yn disgrifio eich anifail anwes yn ofalus a defnyddiwch lun diweddar
Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd